Nadzór

Kierownik budowy

Jako kierownik budowy, dysponuję wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonywania i nadzorowania robót budowlanych. Mam wieloletnią praktykę w sprawowaniu nadzoru budowlanego nad inwestycjami o budżecie od 0,5mln do 200mln złotych na terenie kraju i za zagranicą. Przy kierowaniu budowami korzystam z doświadczenia i płynnej znajomości języka angielskiego, ułatwiającej współpracę w międzynarodowym zespole oraz kontakty z obcojęzycznymi inwestorami. Posiadam również wszelkie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i wymagane certyfikaty do realizacji i kierowania robotami budowlanymi.

Do moich zadań, jako kierownika budowy należy m.in.:

 • zorganizowanie placu budowy: od planu dróg tymczasowych, ogrodzenia i bram wjazdowych, przez miejsca baraków i placów składowych, do ilości żurawi i pracowników na budowie;
 • kierowanie pracami budowlanymi w sposób zgodny z projektem, warunkami zabudowy i przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP;
 • monitorowanie postępu robót, tworzenie harmonogramów prac i dostaw materiałów;
 • kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych, rozliczanie zaawansowania podwykonawców;
 • stała współpraca z Inwestorem, Projektantem i Inspektorami Nadzoru, a także z kierownikami robót branżowych. Prowadzenie narad budowy, oficjalnej korespondencji i dziennika budowy;
 • doprowadzenie obiektu budowlanego do użytkowania, poprzez zgłoszenie i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie  usunięcia  stwierdzonych usterek;

Inspektor nadzoru

Kilkunastoletnie doświadczenie prowadzenia prac przy budowach bardzo zróżnicowanych projektów od biurowców i osiedli mieszkaniowych, poprzez szkoły podstawowe i dworce PKP, do hal przemysłowych i obiektów pod nadzorem konserwatora zabytków, pozwoliło na kontrolę budowy i robót budowlanych bezpośrednio dla Inwestora. Sprawdzenie dokumentacji projektowej, kosztorysów generalnego wykonawcy, zmiana technologii w celu znalezienia oszczędności to najważniejsze obowiązki przy rozpoczęciu budowy. W trakcie jej trwania, stała kontrola wykonawcy, wprowadzanych przez niego materiałów budowlanych na budowę, odbiory robót zanikowych, konstrukcyjnych i wykończeniowych. Techniczne doradztwo dla Inwestora.

Zrealizowane obiekty - nadzór budowlany

 • kompleksowa termomodernizacja 3 budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rok 2018-2019, wartość 6mln
 • odtworzenie zabytkowej elewacji ceglanej budynku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rok 2018-2019, wartość 2mln
 • aranżacja wnętrz (fit-out) dla powierzchni biurowych w budynku Green 2Day we Wrocławiu, 4000m2, rok 2018, wartość 11mln
 • budowa osiedla mieszkaniowego Suwalska 12 we Wrocławiu, 42 mieszkania oraz usługi, rok 2016-2017, wartość 11mln
 • budowa biurowca Volvo Kampus we Wrocławiu oraz przebudowa hal produkcyjnych Volvo, rok 2014-2015, wartość 24mln
 • przebudowa SP 47 we Wrocławiu, rok 2013, wartość 10mln
 • dokończenie budowy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego, rok 2012, wartość 200mln
 • budowa biurowca Promenady Epsilon we Wrocławiu, rok 2011, wartość 27mln
 • przebudowa konstrukcji stalowej Dworca PKP Wrocław Główny, rok 2010-2011, wartość 6mln
 • budowa osiedla Zielona Wyspa we Wrocławiu, 240 mieszkań, rok 2009, wartość 38mln
 • budowa biurowca West Forum we Wrocławiu, 9000m2, rok 2008, 50mln
 • budowa biurowca Silver Forum we Wrocławiu, 14700m2, rok 2007, 35mln
 • budowa hali przemysłowej Fuji Seal w Kutnie, 17000m2, rok 2006
youtube logo