Przeglądy

Przeglądy budynków

Wykonujemy wymagane przepisami Prawa budowlanego przeglądy okresowe budynków, dla właścicieli lub zarządców budynku. W trakcie kontroli szczegółowo badamy stan techniczny: elewacji i zewnętrznych warstw, elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, elementów odwodnienia oraz obróbek blacharskich, pokryć dachowych, urządzeń stanowiących zabezpieczenie p-poż budynku oraz ochronę środowiska itp., a także sprawdzamy, czy wykonano uprzednie zalecenia. Przegląd jest zakończony protokołem, dokumentacją zdjęciową oraz listą ewentualnych poprawek do wykonania.

Przeglądy okresowe wykonujemy co roku, co pół roku do 31.05 i 30.11 wraz informacją złożoną w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz przeglądy szczegółowe 5-letnie.

Dysponujemy doświadczonym zespołem z wszystkich branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 

youtube logo